ระบบ Digital ไร้สาย สร้างยอดขายได้ทุกที่

"การสื่อสาร" หัวใจสำคัญของการสร้าง "Brand Image"

“การสื่อสาร” พูดคุย รับฟังลูกค้า หัวใจสำคัญ การสร้าง Brand ปัจจัยของการสร้างแบรนด์ คือ การเลือกสื่อสารจุดเด่นหรือแก่นของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์ให้ประสบควาามสำเร็จต้องสร้างความแตกต่างที่มีไปจากคู่แข่งขัน

ควรสื่อสารมากกว่าประโยชน์ใช้สอยปกติ เน้นที่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้เกิดเอกลักษณ์และไม่สับสน และนี่อาจเป็น 4 เทคนิคง่ายๆ ที่จะสามารถสร้างแบรนด์ของเราให้เกิดได้

  1. สร้าง Unique Characterให้กับแบรนด์
  2. ตั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
  3. ใส่ใจลูกค้า เลือกช่องทางติดต่อกับที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  4. เพิ่มคุณค่าของสินค้าด้วยกระบวนการต่างๆ ของแบรนด์ เช่น มีศูนย์บริการ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาลูกค้า

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ใช่เพียงแต่การสร้างชื่อยี่ห้อหรือตราสัญลักษณ์ แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรต่อลูกค้าหรือสังคม และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่ใช่เพียงแต่การมองจากมุมภายในขององค์กรเพียงอย่างเดียว ต้องมีการพิจารณาสิ่งแวดล้อมและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก

สื่อที่ใช้จะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์และใช้ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะว่าควรจะสื่อข้อมูลใดให้กลุ่มไหน และส่งด้วยวิธีอย่างไรให้สอดคล้องกับรูปแบบของการบริหารที่มีขอบข่ายหน้าที่ชัดเจน

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วย จึงจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อองค์กรสินค้า บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการของเรา
ระบบ call center,cloud pbx, ip, voip-ระบบcall center-ระบบโทรศัพท์, ระบบ E1, SIP trunk, ติดตั้ง CallCenter

ที่มา:
businesslinx.globallinker

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

นโยบาย Matrix Net Call

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ไร้สาย
สำหรับดูแลลูกค้า ปิดการขาย

 

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน 

Free Online Meeting เพื่อ Demo การใช้งาน

กรณีใช้งานทางมือถือ ซึ่งอาจไม่รองรับการใช้งานกับมือถือบางรุ่น สามารถทำการทดสอบก่อนเปิดใช้บริการจริงได้ 

 ที่แรก และที่เดียว กับการรับประกันความพอใจ!! ระบบใช้งานได้จริง คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1 ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
กรณีต้องการ present งาน demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Hot line โทร. 02-026-3800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Matrix Business Service Co.,Ltd. 
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

www.MatrixNetCall.com  2009