ระบบ Digital ไร้สาย สร้างยอดขายได้ทุกที่

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ใช้คู่กับระบบเดิมได้ สำหรับดูแลลูกค้า วัดผล Online Marketing

คุณอยากมีระบบ บริการลูกค้าดีขึ้นไหม?

คุณอยาก Track การใช้งานระบบโทรศัพท์ วัดผลงานพนักงานไหม?

อยากเปลี่ยนทดแทน ระบบโทรศัพท์แบบเดิม เช่น PABX, ตู้สาขา ระบบ Analog ไหม?

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ใช้คู่กับระบบเดิมได้ สำหรับดูแลลูกค้า วัดผล Online Marketing

ตัวอย่างรายงานการโทร Dairy Report

ตัวอย่าง Dashboard Monitoring แบบ Real Time

ระบบ Real-Time Monitoring ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบ Call Center (เฉพาะบริการ Sure Package ขึ้นไป)

ระบบ call center

VDO ทำความรู้จักกับ Matrix Net call

VDO สาธิตการใช้งานบนมือถือ

VDO Matrix Net call ช่วยคุณแก้ปัญหาอะไรบ้าง

VDO ผลตอบรับจากลูกค้า

รายละเอียด ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์

START

เหมาะกับธุรกิจ

Startup ใหม่ ใช้ได้ทันที

ผู้ใช้งาน 1 - 3 คน

รองรับ 3 เบอร์ ภายใน

โทรออกหรือรับสายได้

พร้อมกัน 1 คน

ค่าบริการ 19,200 บาท/ปี

เฉลี่ยนเดือนละ 1,600 บาท (รวมVat)

จากปกติ 22,800 บาท

START

ระบบ on CLOUD ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขาไม่ต้องดูแลระบบ

รองรับทั้งเบอร์พื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ไม่เกิน 3 แผนกหลัก รวมแผนก OPERATOR

.

APLICATION MOBILE AND SMART DEVICE LICENSE​

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า แบบ real time

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา จำนวน 1 ครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย จำนวน 1 ครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 0.5 -0.75 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

• ไม่มีการบันทึกเสียงสนทนา

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

SMART

เหมาะกับธุรกิจ

ที่มีบริการหลังการขาย

ผู้ใช้งานไม่เกิน 8 คน

รองรับ 8 เบอร์ ภายใน

โทรออกหรือรับสายได้

พร้อมกัน 2 คน

ค่าบริการ 31,200 บาท/ปี

เฉลี่ยนเดือนละ 2,600 บาท (รวมVat)

จากปกติ 38,400 บาท

SMART

ระบบ on CLOUD ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขาไม่ต้องดูแลระบบ

แบ่งกลุ่มการรับสายได้และแบ่งแผนกย่อยได้

ไม่เกิน 5 แผนก รวมแผนก OPERATOR

APLICATION MOBILE AND SMART DEVICE LICENSE

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า แบบ real time

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา จำนวน 1 ครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย จำนวน 1 ครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 0.5 -0.75 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

SURE

ธุรกิจ ใช้งานเต็มรูปแบบ

สร้างการตลาด เก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง

ผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน

รองรับ 20 เบอร์ ภายใน

โทรออกหรือรับสายได้

พร้อมกัน 4 คน

ค่าบริการ 61,200 บาท/ปี

เฉลี่ยนเดือนละ 5,100 บาท (รวมVat)

จากปกติ 78,000 บาท

SURE

ระบบ on CLOUD ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขาไม่ต้องดูแลระบบ

แบ่งกลุ่มการรับสายได้และแบ่งแผนกย่อยได้

ไม่เกิน 7 แผนก รวมแผนก OPERATOR

APLICATION MOBILE AND SMART DEVICE LICENSE​

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า แบบ real time

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา จำนวน 1 ครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย จำนวน 1 ครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 0.5 -0.75 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 25,000 นาที

• รวมเบอร์ 3 สายนอก เบอร์บริษัทในเครือได้

• เก็บข้อมูลเบอร์ติดต่อลูกค้า, Contact Number ไว้ที่ส่วนกลางของ Server ทำให้เบอร์ไม่สูญหาย หาเบอร์ลูกค้าได้ง่าย

• ปรึกษา ออกแบบ วางแผนการใช้งานโทรศัพท์ (Call Flow)

• การ Monitor การทำงาน และจัดการระบบได้เอง ผ่าน ระบบ Online

• แบ่งช่วงเวลาตอบรับ โอนสายได้หลายช่วงเวลา

Digital Pro

สร้างแบรนด์บริการ เก็บข้อมูล วัดผล online วัดผลบริการ เน้นรับสาย

ไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้งาน

ไม่จำกัด เบอร์ภายใน (ผู้ใช้งาน)

รับสายซ้อนได้ โทรออก

พร้อมกัน 8 คน

ค่าบริการ 180,000 บาท/ ปี

เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท (รวม Vat)

จากปกติ 240,000 บาท

Digital Pro

ระบบ on CLOUD ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขาไม่ต้องดูแลระบบ

แบ่งกลุ่มการรับสายได้ และแบ่งแผนกย่อยได้ ไม่เกิน 12 แผนก รวมแผนก operator

แบ่งกลุ่มการรับสายได้ และแบ่งแผนกย่อยได้ไม่จำกัด

รองรับทั้งเบอร์พิ้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ด้วย Application Mobile and Smart Device (License)

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า แบบ real time

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 0.5 -0.75 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 70,000 นาที

• บันทึกเสียงตอบรับ แยกภาษา เพลงรอสาย แจ้งโปรโมชั่น (ไม่รวมค่าอัดเสียงต่างชาติ)

• จัดระบบ จัดคิว เรียงลำดับ สลับการรับสาย ปรึกษา ออกแบบ วางแผนการใช้งานโทรศัพท์ (Advanced Call Flow)

• แบ่งช่วงเวลาตอบรับ โอนสายได้หลายช่วงเวลา เปิดปิดได้หลายช่วงเวลา กะทำงาน

• รวมเบอร์ 8 สายนอก เบอร์บริษัทในเครือได้

Customized Report เช่น สรุป รายสัปดาห์ สรุปรายเดือน แยกปริมาณการโทรออก รับสาย จำนวน 5 รูปแบบตามสั่ง

• การ Monitor การทำงาน และจัดการระบบได้เอง ผ่าน ระบบ Online

ระบบกด ทำแบบประเมินความพึงพอใจ Customer Survey (กรณีใช้งานผ่าน Windows Application)

บริการ onsite service จำนวน 10 ครั้งต่อปี ครั้งละ 4 ชั่วโมง

Package Customize

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ใช้คู่กับระบบเดิมได้ สำหรับดูแลลูกค้า วัดผล Online Marketing

เนื่องจาก Matrix Net Call เป็น Digital และ On Cloud จึงใช้งานได้ดีที่สุด กับเบอร์โทร Digital เครือข่าย CAT เท่านั้น 

สามารถปรับแต่ง ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์ ได้ตามใจ จาก Package หลัก เพิ่มได้หลากหลาย เช่น ระบบอัดเสียง, เพิ่มคู่สาย, แผนกย่อย, ประเมินความพึงพอใจ, ต้องการแบ่งช่วงเวลา เปิด ปิด, แบ่งกะงาน หรือ ใช้งาน 10 คน แต่อยากใช้ Server ส่วนตัว เราก็จัดให้ได้ !

เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณ ได้ไม่สะดุด หลากหลาย ด้วยมาตราฐานสากล

call center
CRM

NOTICE

* ราคาการติดตั้งเสียงตอบรับ , ระบบแผนกรับสาย ฟรี 1 ครั้ง /ปี
* บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างปีให้บริการ หากไม่มีการเปลี่ยน Flow แผนกการทำงาน และ ไม่เปลี่ยนเสียงตอบรับ

กรณีเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย ไม่รวม vat: - ติดตั้งเสียงตอบรับใหม่ 500 บาท / ครั้ง - ตั้งระบบแผนกรับสายใหม่ 2,000 บาท / ครั้ง
- ขอเพิ่มแผนกหลักและแผนกย่อย ตาม capacity server แต่ละ package 5,000 บาท / ปี - กรณีต้องการ Customized Report มีค่าบริการเพิ่ม เริ่มต้นที่ 500 บาท/report

นโยบาย Matrix Net Call

เป็น ..ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ไร้สาย ใช้คู่กับระบบเดิมได้ สำหรับดูแลลูกค้า

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน 

Matrix Net Call เป็น Digital, Cloud System ใช้งานได้ดีที่สุดกับเครือข่าย CAT เบอร์โทร Hotline จึงต้องเป็นเครือข่าย CAT เท่านั้น 

กรณีใช้งานทางมือถือ ซึ่งอาจไม่รองรับการใช้งานกับมือถือบางรุ่น สามารถทำการทดสอบก่อนเปิดใช้บริการจริงได้ 

 ที่แรก และที่เดียว กับการรับประกันความพอใจ!! คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1 ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
กรณีต้องการ present งาน demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Hot line โทร. 02-026-3800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Matrix Business Service Co.,Ltd. 
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

www.MatrixNetCall.com  2009