ระบบ Digital ไร้สาย สร้างยอดขายได้ทุกที่

Matrix Net Call เราคือ เครื่องมือสำหรับ นักขาย ในศตวรรษที่ 21
ระบบที่ช่วยคุณขายได้ง่ายขึ้น

แตกต่างด้วยการสร้างยอดขายได้ทุกที่
รายงานวัดผลได้ จัดคิว ฉับไว รับสายลูกค้าได้ทันที แบบไม่ต้องรอ


ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ไร้สาย
จะใช้คู่กับระบบเดิม ใช้เบอร์เดิม ไม่ว่าจะใช้เบอร์ office หรือ เบอร์มือถือเป็น ระบบ Call Center เราก็ดูแลคุณได้

คุณอยากมีระบบ บริการลูกค้าดีขึ้นไหม? ปิดการขายได้ดีขึ้น รับสายได้ทุกที่ มี Application บนมือถือ วัดผลได้ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบ CRM

คุณอยาก Track การใช้งานระบบโทรศัพท์ วัดผลงานพนักงานไหม?

อยากเปลี่ยนทดแทน ระบบโทรศัพท์แบบเดิม เช่น PABX, ตู้สาขา ระบบ Analog ไหม?

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ใช้คู่กับระบบเดิมได้ สำหรับดูแลลูกค้า ปิดการขาย วัดผล Online Marketing

ตัวอย่างรายงานการโทร Dairy Report

ตัวอย่าง Dashboard Monitoring แบบ Real Time

ระบบ Real-Time Monitoring ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบ Call Center (เฉพาะบริการ Sure Package ขึ้นไป)

ระบบ call center

VDO ทำความรู้จักกับ Matrix Net call

VDO สาธิตการใช้งานบนมือถือ

VDO Matrix Net call ช่วยคุณแก้ปัญหาอะไรบ้าง

VDO ผลตอบรับจากลูกค้า

รายละเอียด ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์

START

เหมาะกับธุรกิจ

Startup ใหม่ ใช้ได้ทันที

ผู้ใช้งาน 1 - 3 คน

รองรับ 3 เบอร์ ภายใน

โทรออกหรือรับสายได้

พร้อมกัน 1 คน

ค่าบริการ 29,000 บาท/ปี (ไม่รวม VAT)

จากปกติ 32,000 บาท

START

ระบบ Cloud ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขา

รองรับทั้งเบอร์พื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ไม่เกิน 3 แผนกหลัก รวมแผนก Operator

.

ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ด้วย Application mobile smart phone and smart device license

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา จำนวน 1 ครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย จำนวน 1 ครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน Internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 1 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 2,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

SMART

เหมาะกับธุรกิจ

ที่มีบริการหลังการขาย

ผู้ใช้งานไม่เกิน 10 คน

Cloud PBX

รองรับ 10 เบอร์ ภายใน

โทรออกหรือรับสายได้

พร้อมกัน 2 คน

ค่าบริการ 41,000 บาท/ปี (ไม่รวม VAT)

จากปกติ 44,000 บาท

SMART

ระบบ Cloud ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขา

แบ่งกลุ่มการรับสายได้และแบ่งแผนกย่อยได้

ไม่เกิน 5 แผนก รวมแผนก Operator

ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ด้วย Application mobile smart phone and smart device license

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา จำนวน 1 ครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย จำนวน 1 ครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน Internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 1 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

• บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 3,000 นาที

SURE

ธุรกิจ ใช้งานเต็มรูปแบบ

สร้างการตลาด เก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง

ผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน

รองรับ 20 เบอร์ ภายใน

โทรออกหรือรับสายได้

พร้อมกัน 4 คน

ค่าบริการ 77,000 บาท/ปี (ไม่รวม VAT)

จากปกติ 80,000 บาท

SURE

ระบบ Cloud ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขา

แบ่งกลุ่มการรับสายได้และแบ่งแผนกย่อยได้

ไม่เกิน 7 แผนก รวมแผนก Operator

ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ด้วย Application mobile smart phone and smart device license

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า แบบ Real time

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา จำนวน 1 ครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย จำนวน 1 ครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน Internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 1 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

• บริการ onsite service ครั้งละ 4 ชั่วโมง กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 25,000 นาที

• รวมเบอร์ 3 สายนอก เบอร์บริษัทในเครือได้

• เก็บข้อมูลเบอร์ติดต่อลูกค้า, Contact Number ไว้ที่ส่วนกลางของ Server ทำให้เบอร์ไม่สูญหาย หาเบอร์ลูกค้าได้ง่าย

• ปรึกษา ออกแบบ วางแผนการใช้งานโทรศัพท์ (Call Flow)

• การ Monitor การทำงาน และจัดการระบบได้เอง ผ่าน ระบบ Online

• แบ่งช่วงเวลาตอบรับ โอนสายได้หลายช่วงเวลา

• ระบบกด ทำแบบประเมินความพึงพอใจ Customer Survey

Digital Pro

สร้างแบรนด์บริการ เก็บข้อมูล วัดผล online วัดผลบริการ เน้นรับสาย

ไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้งาน

ไม่จำกัด เบอร์ภายใน (ผู้ใช้งาน)

รับสายซ้อนได้ โทรออก

พร้อมกัน 8 คน

ค่าบริการ 180,000 บาท/ ปี (ไม่รวม VAT)

จากปกติ 240,000 บาท

เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท

Digital Pro

ระบบ Cloud ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องมีตู้สาขา

แบ่งกลุ่มการรับสายได้ และแบ่งแผนกย่อยได้

ไม่เกิน 12 แผนก รวมแผนก Operator

รองรับทั้งเบอร์พิ้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ด้วย Application mobile smart phone and smart device license

• รายงานเก็บข้อมูลมาตรฐาน ส่งข้อมูล Miss call ข้อมูลลูกค้า แบบ Real time

• รายการเก็บข้อมูลมาตรฐาน การโทรออก รับสาย ของพนักงาน และข้อมูลลูกค้า ส่งให้ที่เมล์ทุกวัน

อัดเสียง ระบบตอบรับอัติโนมัติ ระบบโอนสาย มาตรฐาน 1 ภาษา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• จัดคิวรับสาย โอนสาย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• โทรหาในทีมที่ใช้ระบบ Matrix Net Call ฟรี ทั้งในและต่างประเทศ 24 ชั่วโมง ผ่าน Internet

• โทรออกหาคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ เบอร์พื้นที่เดียวกัน เช่น 02 ราคาครั้งละ 3 บาท, เบอร์มือถือราคา 1 บาท/นาที

• สัญญาบริการ 1 ปี *พิเศษ ยกเว้นค่าบริการติดตั้ง (Setup Service), Update Application

บันทึกเสียงย้อนหลัง ได้ 70,000 นาที

• บันทึกเสียงตอบรับ แยกภาษา เพลงรอสาย แจ้งโปรโมชั่น (ไม่รวมค่าอัดเสียงต่างชาติ)

• จัดระบบ จัดคิว เรียงลำดับ สลับการรับสาย ปรึกษา ออกแบบ วางแผนการใช้งานโทรศัพท์ (Advanced Call Flow)

• แบ่งช่วงเวลาตอบรับ โอนสายได้หลายช่วงเวลา เปิดปิดได้หลายช่วงเวลา กะทำงาน

• รวมเบอร์ 8 สายนอก เบอร์บริษัทในเครือได้

Customized Report เช่น สรุป รายสัปดาห์ สรุปรายเดือน แยกปริมาณการโทรออก รับสาย จำนวน 5 รูปแบบตามสั่ง

• การ Monitor การทำงาน และจัดการระบบได้เอง ผ่าน ระบบ Online

ระบบกด ทำแบบประเมินความพึงพอใจ Customer Survey (กรณีใช้งานผ่าน Windows Application)

บริการ onsite service ครั้งละ 4 ชั่วโมง
กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 4 ครั้งต่อปี หรือ
ต่างจังหวัด 2 ครั้งต่อปี

Package Customize

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ใช้คู่กับระบบเดิมได้ สำหรับดูแลลูกค้า ปิดการขาย วัดผล Online Marketing

เนื่องจาก Matrix Net Call เป็น Digital และ On Cloud จึงใช้งานได้ดีที่สุด กับเบอร์โทร Digital เปิดเบอร์คู่กับระบบเบอร์เดิม ที่เป็น ระบบ Analog ได้ 

สำหรับลูกค้า Matrix Net  Call เปิดใช้งานกับเบอร์เดิมได้เลย  ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ Free !! ค่า Forward Call ระหว่างเบอร์ TOT และ CAT

สามารถปรับแต่ง ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์ ได้ตามใจ จาก Package หลัก เพิ่มได้หลากหลาย เช่น ระบบอัดเสียง, เพิ่มคู่สาย, แผนกย่อย, ประเมินความพึงพอใจ, ต้องการแบ่งช่วงเวลา เปิด ปิด, แบ่งกะงาน หรือ ใช้งาน 10 คน แต่อยากใช้ Server ส่วนตัว เราก็จัดให้ได้ !

คุณกำลังมองหา ระบบจัดการทีมขาย และเครื่องมือช่วยคุณปิดการขาย อยู่หรือเปล่า?
สำหรับดูแลลูกค้า วัดผลงาน Sale, Online Marketing พร้อมเชื่อมต่อ CRM

ระบบ call center ระบบคอลเซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ call center matrixnetcall ระบบ CALL CENTER
ระบบ call center ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบ CALL CENTER มืออาชีพ
ระบบ call center ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบ call center สำนักงาน
ระบบ call center ระบบคอลเซ็นเตอร์ คอลเซ็นเตอร์
ระบบ call center ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน
call center

เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณ ได้ไม่สะดุด หลากหลาย program ด้วยมาตราฐานสากล

CRM

NOTICE

* ราคาการติดตั้งเสียงตอบรับ , ระบบแผนกรับสาย ฟรี 1 ครั้ง /ปี
* บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างปีให้บริการ หากไม่มีการเปลี่ยน Flow แผนกการทำงาน และ ไม่เปลี่ยนเสียงตอบรับ

กรณีเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย ไม่รวม vat: - ติดตั้งเสียงตอบรับใหม่ 500 บาท / ครั้ง - ตั้งระบบแผนกรับสายใหม่ 2,000 บาท / ครั้ง
- เพิ่มแผนกหลักและแผนกย่อย นอกเหนือตาม capacity server แต่ละ package คิดเพิ่ม 2,000 บาท / ปี/ แผนก
- กรณีต้องการ Customized Report มีค่าบริการเพิ่ม เริ่มต้นที่ 500 บาท/report

นโยบาย Matrix Net Call

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ไร้สาย
สำหรับดูแลลูกค้า ปิดการขาย

 

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน 

Free Online Meeting เพื่อ Demo การใช้งาน

กรณีใช้งานทางมือถือ ซึ่งอาจไม่รองรับการใช้งานกับมือถือบางรุ่น สามารถทำการทดสอบก่อนเปิดใช้บริการจริงได้ 

 ที่แรก และที่เดียว กับการรับประกันความพอใจ!! ระบบใช้งานได้จริง คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1 ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
กรณีต้องการ present งาน demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Hot line โทร. 02-026-3800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Matrix Business Service Co.,Ltd. 
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

www.MatrixNetCall.com  2009