Menu

ระบบ Digital ไร้สาย สร้างยอดขายได้ทุกที่

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

นโยบาย Matrix Net Call

 รับประกันความพอใจ!! คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1 ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
กรณีต้องการ present งาน demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Hot line โทร. 02-026-3800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Maxtrix Business Service Co.,Ltd.
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

www.Maxtrixnetcall.com 2019