Menu

ระบบ Digital ไร้สาย สร้างยอดขายได้ทุกที่

รู้จัก Software พระเอก ที่มาเป็นตัวช่วย SME ลดค่าโทรศัพท์ในองค์กร

รู้จัก Software พระเอก ที่มาเป็นตัวช่วย SME ส่งเสริมการทำงาน ลดต้นทุนการสื่อสารองค์กร ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงานและอุปกรณ์ตู้สาขาแบบเดิมๆ ให้กับบริษัท โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์กลาง (Main Number)เบอร์เดียว เป็นเบอร์ Call Center หรือ เบอร์ Hotline ของบริษัท ในการทำหน้าที่เป็น Mobile PBX แทนตู้ PBX แบบเดิม และใช้ Application โอนสายเรียกเข้าจากภายนอก ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงาน ที่มีการกำหนดเป็นหมายเลขเบอร์ภายใน ทดแทนการใช้เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน และตู้สาขาโทรศัพท์แบบประจำที่แบบดั้งเดิม

ด้วย Software สำหรับระบบ IP Call Center หรือ IP PBX และ Mobile PBX คุณสมบัติเทียบเท่าระบบ Call Center ในระดับ Enterprise สามารถรองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจทุกประเภท

วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์ PBX จากเดิมทีที่จะต้องมีการเดินสายโทรศัพท์ มาเป็นโลกใหม่ที่เรียกว่า IP PBX เป็นตัวกลางแทน IP PBX มีพื้นฐานมาจาก Voice over IP Technology หรือเรียกกันสั้นว่า VoIP (วีโอไอพี) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่ทำให้เราสามารถรับส่งสัญญาณเสียงผ่านทางเครือข่าย Internet หรือ Intranet ได้ แต่เดิมผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ต้องการประหยัดต้นทุนการค่าโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ จนปัจจุบันกลายเป็นมาตรฐานของระบบโทรศัพท์ PABX สมัยใหม่ไปแล้ว

สำหรับบริการ Mobile PBX จะทำหน้าที่เสมือนตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) ให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ ด้วยการตอบโจทย์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น ให้เป็นเสมือนโทรศัพท์สำนักงาน สร้าง Virtual Office ใช้งาน รับสายและโทรออกได้ แม้ในขณะที่คุณจำเป็นต้องติดต่อธุรกิจอยู่ภายนอก Office

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มศักยภาพบุคลากร Call Center ต้องการยกระดับการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น

ที่มา:
http://www.callcentermaster.com/Technology/IP-PBX.html
http://www.smartlifetech.co.th/solutionsdetail/97-90-30/Call-Center-Solutions%3E3CX
http://business.ais.co.th/th/product/mobile-pbx

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

นโยบาย Matrix Net Call

 รับประกันความพอใจ!! คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1 ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
กรณีต้องการ present งาน demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Hot line โทร. 02-026-3800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Maxtrix Business Service Co.,Ltd.
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

www.Maxtrixnetcall.com 2019