ระบบ Digital ไร้สาย สร้างยอดขายได้ทุกที่

Matrix Net Call ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher สนับสนุนเงินให้เปล่า 10,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEsด้วย “depa Mini Transformation Voucher” เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC

โดยได้รับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องเป็นสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในของบริษัท อาทิเช่น ระบบ ERP, CRM, POS, HRM เป็นต้นทั้งนี้มีผู้ประกอบการฯ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย และมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้จำนวน 36 ราย

โดย Matrix Net Call เป็นหนึ่งในสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ของบริษัท เมทริกซ์ บิสิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher ในครั้งนี้เป็นลำดับที่ 2

โครงการ depa Mini Transformation Voucher จะสนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่า สูงสุดจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร

กลยุทธ์ดิจิทัลคืออะไร คำถามนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์กรต่างๆลงทุนเงินลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การปฏิบัติและกระบวนการที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ดิจิทัลจึงเหมือนกับกลยุทธ์ด้านไอทีซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะลงทุนและลงทุนในที่ใด

Read More »

นโยบาย Matrix Net Call

ระบบ Call Center ด้วย เบอร์ Digital Hotline ไร้สาย
สำหรับดูแลลูกค้า ปิดการขาย

 

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน 

Free Online Meeting เพื่อ Demo การใช้งาน

กรณีใช้งานทางมือถือ ซึ่งอาจไม่รองรับการใช้งานกับมือถือบางรุ่น สามารถทำการทดสอบก่อนเปิดใช้บริการจริงได้ 

 ที่แรก และที่เดียว กับการรับประกันความพอใจ!! ระบบใช้งานได้จริง คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1 ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
กรณีต้องการ present งาน demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Hot line โทร. 02-026-3800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Matrix Business Service Co.,Ltd. 
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

www.MatrixNetCall.com  2009